Klass bosganlar
Hech kim klass bosmagan
» Mening sahifam
Qiziqarli: Uyimizda uchib yurgan chang qirralarining ko`pchiligi terimizning parchalangan bo`lakchalaridir.